/* */
KONTAKT Z BIUREM

Biuro Projektowe Postaw Dom

ul. Górna 10-11, I p.  58-500 Jelenia Góra

Santander Bank Polska S.A.

02 1090 1926 0000 0001 1164 7001

Kontakt z projektantami do godz. 15.00

tel. 75 753 58 46

informacje i zamówienia: gotoweprojekty@wp.pl

infolinia 737 111 737

w dni robocze do godz. 19.00

wg stawek lokalnego operatora.

Jak wybierać projekt
 

WARUNKI LOKALIZACYJNE

Przystępując do wyboru projektu należy zebrać uprzednio wszelkie informacje dotyczące ustaleń urbanistycznych oraz warunków terenowych wynikających z miejsca lokalizacji budynku. Wymagania urbanistyczne określane są w wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZT), które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek inwestora.

Dokumenty te mogą określać wymagania dotyczące kształtowania projektowanej zabudowy ustalając:
 • linię zabudowy,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,
 • szerokość elewacji frontowej,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych),
 • warunki uzbrojenia terenu i ochrony środowiska.

Dalsze ograniczenia mogą wynikać z kształtu i wielkości działki, usytuowania jej do stron świata, konfiguracji terenu oraz zakresu istniejącego uzbrojenia terenu. Na przykład niepełne uzbrojenie terenu lub jego brak spowoduje konieczność usytuowania na działce odpowiednich urządzeń (studnia, oczyszczalnia ścieków, zbiorniki na opał), które także wymagają zachowania określonych przepisami odległości od budynku i granic działki. Wpływ na dobór projektu może mieć również sposób ogrzewania budynku a w szczególności zmiana rodzaju paliwa w stosunku do przyjętego w projekcie. Zastosowanie paliwa stałego zamiast gazu może spowodować konieczność powiększenia kotłowni i wydzielenia składu na opał. Dla oleju opałowego niezbędne jest także pomieszczenie na zbiorniki o powierzchni ok. 6m?, a przy zmianie gazu ziemnego na płynny należy wiedzieć, że kocioł gazowy nie może być instalowany w pomieszczeniu usytuowanym poniżej poziomu otaczającego terenu. Mając pełne rozpoznanie warunków lokalizacyjnych możemy porównać je z interesującymi nas rozwiązania mi projektowymi.

ZAWARTOŚĆ KARTY PROJEKTU

Zamieszczone karty gotowych projektów architektoniczno - budowlanych zawierają niezbędne dane pozwalające na wybór projektu z uwzględnieniem wymienionych wymagań.

Wykaz projektów zawiera ilustrację domu oraz jego powierzchnię użytkową ułatwiając szybkie dotarcie do interesującego nas budynku. N rzutach domu co ułatwi szybkie dotarcie do interesujących nas budynków

Na rzutach budynku podano nazwę i powierzchnie pomieszczeń oraz rozwiązania funkcji użytkowej.

Na przekroju poprzecznym podano poziomy poszczególnych kondygnacji i wysokość kalenicy dachu liczoną od poziomu 0,00 (posadzka na parterze). Preferowana wysokość posadowienia ma gruncie budynków nie podpiwniczonych wynosi - 0,40m do - 0,50m od poziomu posadzki.

Na schemacie działki podano wymiary gabarytowe rzutów budynku (w tym elewacja frontowa), minimalne odległości od granic działki, minimalne wymiary działki oraz preferowany kierunek usytuowania budynku do stron świata (strzałka wskazująca północ). Dopuszczalne odchylenie usytuowania budynku od wskazanego kierunku wynosi po 45° w każdą stronę.

W skróconym opisie technicznym podane są technologie i użyte materiały, rodzaj pokrycia i stopień nachylenie połaci dachowych.

Parametry techniczno - użytkowe budynku podano w górnym rogu prospektu pod symbolem projektu.

Wszelkie wyjaśnienia oraz informacje uzupełniające można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów wydawnictwa.

STREFY OBCIĄŻENIA

Projekty architektoniczno - budowlane zawarte w numerze opracowane zostały z uwzględnieniem n/w warunków zewnętrznych:
 • obciążenie śniegiem dla strefy IV i wysokości H=400m.n.p.m. wg PN-80/B-02010,
 • obciążenie wiatrem dla strefy III i terenu B (Qk=0,45kN/m2) wg PN-77/B-02011,
 • posadowienie bezpośrednie budowli dla qf=200kPa wg PN-81/B-03020,
 • strefa przemarzania gruntu hz=1,0m wg PN-81/B-03020,
 • strefa klimatyczna III wg PN-77/B-02011.

W ramach adaptacji projektu do konkretnej lokalizacji niezbędne jest sprawdzenie warunków miejscowych i odpowiednie dostosowanie elementów konstrukcyjnych budynku, zwłaszcza w przypadku występowania wyższych obciążeń niż przyjęto w projekcie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
/* */
Live Chat Software
Sklep internetowy Shoper.pl