/* */
KONTAKT Z BIUREM

Biuro Projektowe Postaw Dom

ul. Górna 10-11, I p.  58-500 Jelenia Góra

Santander Bank Polska S.A.

02 1090 1926 0000 0001 1164 7001

Kontakt z projektantami do godz. 15.00

tel. 75 753 58 46

informacje i zamówienia: gotoweprojekty@wp.pl

infolinia 737 111 737

w dni robocze do godz. 19.00

wg stawek lokalnego operatora.

tekst regulaminu

Regulamin sprzedaży internetowej

Sklep internetowy www.postawdom24.pl, prowadzony jest przez Biuro Projektowo – Wydawnicze POSTAW DOM, Maciej Bukański ul. Górna 10-11, I piętro. 58-500 JELENIA GÓRA, NIP 611-213-68-83, Regon 020949036 (wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 28097/2009, wpisu dokonano 8.04.2009 w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze.

Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Stawka VAT na projekty domów zawarte na stronie wynosi 23%.
 3. Koszty wysyłki opłacane są przez biuro POSTAW DOM.
 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00
 6. Zamówienia złożone na stronie internetowej będą potwierdzane telefonicznie, a których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 7. Projekty architektoniczno - budowlane, które Państwo nabędziecie zawierają “klauzulę autorską", która określa zasady adaptacji projektu do terenu oraz dokonywania zmian i uzupełnień w projekcie. Klauzula nie wprowadza ograniczeń w zakresie możliwych zmian w projektach wynikających z Państwa potrzeb z wyjątkiem zmiany geometrii dachu oraz podniesieniu ścianek kolankowych poddasza. Zastrzeżone są one uzyskaniem pisemnej zgody. Zgodę taka można otrzymać bezpłatnie w dowolnym czasie przy lub po zakupie projektu.
 8. Cennik projektów jest dostępny na stronie internetowej.
 9. Akceptujemy następujące formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna projektu –

- gotówką u przewoźnika przesyłki (zapłata u Kuriera bądź pobranie pocztowe) - realizacja    drogą wysyłkową,

- gotówką w siedzibie firmy - osobisty zakup i odbiór projektu,

- przelewem na konto POSTAW DOM w formie przedpłaty.

     10. Przy płatności "przedpłatą" realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu należności przez Bank na konto POSTAWDOM.

     11. Zamówione projekty POSTAW DOM wysyła maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

     12. Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, zamawiający zostanie natychmiast powiadomiony przez POSTAW DOM

     13. Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera zawsze 4 egzemplarze pełnobranżowego opracowania.

     14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty bez podawania przyczyn oraz w przypadkach szczególnych odmowy realizacji zamówienia.

     15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.postawdom.pl i www.postawdom24.pl a ich dokumentacją techniczną.

     16. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaży.

Procedura zwrotu i wymiany

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powinny zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 3. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy i 16 na zwrot towaru.
 4. O chęci odstąpienia od umowy należy poinformować sklep www.postawdom.pl lub www.postawdom24.pl mailem lub listownie. Zwracany towar należy odesłać Sprzedawcy na własny koszt bez śladów użytkowania, w stanie nienaruszonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę.

Wraz z dokumentacją projektową należy odesłać wszystkie dodatki wysłane w przesyłce przez sklep.

 1. Postaw Dom prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać na adres zwrotny podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę.
 2. Podpis klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt 4.
 3. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej. Prawidłowo podpisana kopia korekty powinna posiadać własnoręczny podpis kupującego oraz datę odbioru faktury korygującej.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

  gwarancja wymiany 12miesięcy

  W okresie 12 miesięcy od zakupu macie Państwo prawo na wymianę projektu domu na inny z naszej oferty lub nową wersję projektu. Pobierana jest zryczałtowana opłata 500zł (brutto)  + ewentualna różnica w cenie projektu. W przypadku wymiany projektu na tańszy pobierana jest kwota zryczałtowana i z przyczyn księgowych nie występuje odliczenie różnicy. Warunkiem dokonania wymiany jest odesłanie na adres naszego biura 4 egzemplarzy projektu wraz kopią faktury. Koszty wysyłki wymienionego projektu ponosi nasze biuro.

Postanowienia końcowe

 1. Biuro Postaw Dom zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą POSTAW DOM do:
  1. weryfikacji zamówienia,
  2. kontaktu z Użytkownikiem Serwisu,
  3. przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym www.postawdom.pl i www.postawdom24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
 4. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.postawdom.pl i www.postawdom24.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
/* */
Live Chat Software
Sklep internetowy Shoper.pl